Funkce Connect IQ

Do hodinek můžete přidávat funkce Connect IQ™, jako jsou aplikace, datová pole, stručné doplňky, poskytovatelé hudby a vzhledy hodinek, prostřednictvím obchodu Connect IQ na hodinkách nebo v telefonu (garmin.com/connectiqapp).

Vzhledy hodinek

Můžete si upravit vzhled ciferníku.

Aplikace pro zařízení

Vašim hodinkám přidají interaktivní funkce, například stručné doplňky a nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Datová pole

Můžete si stáhnout nová datová pole, která znázorňují data snímačů, aktivit a historie jiným způsobem. Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Hudba

Umožňuje přidat do hodinek poskytovatele hudby.

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v10
Červen 2024