Inställningar för aktivitetsappen

Med de här inställningarna kan du anpassa varje förinstallerad aktivitetsapp utifrån dina behov. Du kan exempelvis anpassa datasidor och aktivera varningar och träningsfunktioner. Alla inställningar är inte tillgängliga för alla aktivitetstyper.

Håll ned UP, välj Inställningar > Appar och välj en aktivitet.

Datasidor

Här kan du anpassa datasidor för aktiviteten (Anpassa dataskärmarna). Du kan också visa eller dölja en kartdatasida för vissa aktiviteter.

Varningar

Ställer in tränings- och navigeringsmeddelanden för aktiviteten.

Metronom

Spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens (Använda metronomen).

Auto Lap

Ställer in alternativ för Auto Lap funktionen (Auto Lap).

Auto Pause

Ställer in enheten på att sluta spela in data när du slutar röra på dig eller när du faller under en angiven hastighet (Aktivera Auto Pause).

Auto. klättring

Gör att enheten kan upptäcka höjdskillnader automatiskt med den inbyggda höjdmätaren.

Auto-åk

Gör att enheten kan upptäcka skidåk automatiskt med den inbyggda accelerometern.

3D-fart

Beräknar din hastighet med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord (3D-hastighet och avstånd).

3D-sträcka

Beräknar din tillryggalagda sträcka med hjälp av din höjdförändring och din horisontella rörelse ovan jord.

LAP-knapp

Tryck här för att registrera ett varv eller vila under aktiviteten.

Auto Scroll

Gör att du kan bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret är igång (Använda Rulla automatiskt).

GPS

Ställer in läget för GPS-antennen (UltraTrac).

Bassänglängd

Ställer in bassänglängd för simning i bassäng (Ta en simtur i bassäng).

Simtagsiden.

Aktiverar simtagsdetektering för simning i bassäng.

Strömsparläge

Anger tidsgränsinställningen för energisparläge för aktiviteten (Tidsgränsinställningar för energisparläge).

Bakgrundsfärg

Anger bakgrundsfärgen svart eller vit för varje aktivitet.

Profilfärg

Anger accentfärgen för varje aktivitet för att identifiera vilken aktivitet som är aktiv.

Status

Visar eller döljer aktiviteten i listan med appar.

Flytta uppåt

Justerar aktivitetens placering i listan med appar.

Flytta nedåt

Justerar aktivitetens placering i listan med appar.

Ta bort

Tar bort aktiviteten.

Obs!: Det här tar bort aktiviteten från listan med appar och alla aktivitetsinställningar som användaren angett. Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna för att lägga tillbaka en borttagen aktivitet i listan (Återställa alla standardinställningar).
Byt namn

Anger aktivitetsnamnet.