Sätta på och stänga av varvknappen

Du kan aktivera inställningen LAP-knapp för att spela in ett varv eller en vila under en aktivitet med LAP. Du kan stänga av inställningen LAP-knapp för att undvika oavsiktliga knapptryckningar under en aktivitet.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Appar.
  3. Välj en aktivitet.
  4. Välj LAP-knapp.

    Varvknappens status ändras till eller Av baserat på aktuell inställning.