Anpassa dataskärmarna

Du kan visa, dölja och ändra ordningen på layout och innehåll på datasidorna för varje aktivitet.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj den aktivitet du vill anpassa.
 4. Välj Datasidor.
 5. Välj en datasida som du vill anpassa.
 6. Välj ett alternativ:
  • Välj Status för att sätta på eller stänga av datasidan.

  • Välj Layout för att justera antalet datafält på datasidan.

  • Välj ett fält för att ändra data som visas i fältet.