Använda metronomen

Metronomfunktionen spelar upp toner med jämn takt för att hjälpa dig förbättra ditt resultat genom att träna med snabbare, långsammare eller jämnare kadens.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj en aktivitet.
  Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
 4. Välj Metronom > Status > .
 5. Välj ett alternativ:
  • Välj Slag/minut för att ange ett värde baserat på den kadens du vill hålla.

  • Välj Varningsfrekv. för att anpassa slagens frekvens.

  • Välj Avisering för att anpassa metronomens ljud och vibration.

 6. Om det behövs väljer du Förhandsvisning för att lyssna på metronomfunktionen innan du ger dig iväg och springer.
 7. Håll ned DOWN om du vill återgå till klockan.
 8. Gå ut och spring (Ut och springa).

  Metronomen startar automatiskt.

 9. Under löpningen väljer du UP eller DOWN för att visa metronomsidan.
 10. Om det behövs håller du ned UP för att ändra metronominställningarna.