Lägga till en karta i en aktivitet

Du kan lägga till kartan till datasidslingan för en aktivitet.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj den aktivitet du vill anpassa.
 4. Välj Datasidor > Karta.
 5. Välj Status för att sätta på eller stänga av kartan.
 6. Välj Orientering.
 7. Välj ett alternativ:
  • Om du vill visa norr överst på sidan väljer du Norr upp.

  • Om du vill visa din nuvarande kurs överst på sidan väljer du Spår uppåt.

 8. Välj Användarplatser för att visa eller dölja sparade platser på kartan.
 9. Välj Autozoom för att automatiskt välja den optimala zoomnivån för kartan.

  Om du har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.