Varningar

Du kan ställa in varningar för varje aktivitet, vilket kan hjälpa dig att träna mot vissa mål, öka din medvetenhet om omgivningen och att navigera till din destination. Vissa varningar är endast tillgängliga för vissa aktiviteter. Det finns tre typer av varningar: Händelsevarningar, intervallvarningar och återkommande varningar.

Händelsevarningar

En händelsevarning aviserar dig en gång. Händelsen är ett visst värde. Till exempel kan du ställa in enheten på att varna dig när du når en viss höjd.

Intervallvarning

En intervallvarning meddelar dig varje gång enheten är över eller under ett angivet intervall av värden. Ett exempel: du kan ställa in enheten på att varna dig när din puls ligger under 60 slag per minut (bpm) och över 210 bpm.

Återkommande varning

En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel ställa in enheten på att varna dig var 30:e minut.

Varningsnamn

Varningstyp

Beskrivning

Kadens

Räckvidd

Du kan ställa in minimi- och maximivärden för takt.

Kalorier

Händelse, återkommande

Du kan ställa in antal kalorier.

Egna

Återkommande

Du kan välja ett befintligt meddelande eller skapa ett eget meddelande och välja en varningstyp.

Distans

Återkommande

Du kan ställa in ett avståndsintervall.

Höjd

Räckvidd

Du kan ställa in minimi- och maximivärden för höjd.

Puls

Räckvidd

Du kan ställa in min.- och maxpuls eller välja zonförändringar. Se Om pulszoner och Beräkning av pulszon.

Tempo

Räckvidd

Du kan ställa in minimi- och maximivärden för tempo.

Ström

Räckvidd

Du kan ställa in hög eller låg strömnivå.

Spring/gå

Återkommande

Du kan ställa in tidsinställda gångraster vid jämna mellanrum.

Hastighet

Räckvidd

Du kan ställa in minimi- och maximivärden för fart.

Tid

Händelse, återkommande

Du kan ställa in ett tidsintervall.