Ställa in varning

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj en aktivitet.
  Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
 4. Välj Varningar.
 5. Välj ett alternativ:
  • Välj Lägg till ny för att lägga till en ny varning för aktiviteten.

  • Välj varningens namn för att redigera en befintlig varning.

 6. Vid behov, välj typ av varning.
 7. Välj en zon, ange minimi- och maximivärden, eller ange ett eget värde för varningen.
 8. Slå på varningen om det behövs.

För händelsevarningar och återkommande varningar visas ett meddelande varje gång du når varningsvärdet. För intervallvarningar visas ett meddelande varje gång du överstiger eller faller under det angivna intervallet (minimi- och maximivärden).