Tidsgränsinställningar för energisparläge

Tidsgränsinställningarna påverkar hur länge enheten är i träningsläget, till exempel när du väntar på att ett lopp ska starta. Håll ned UP, välj Inställningar > Appar och välj en aktivitet. Välj Strömsparläge för att justera tidsgränsinställningar för aktiviteten.

Normal

Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt efter 5 minuters inaktivitet.

Utökad

Ställer in att enheten går in i klockläge med låg effekt efter 25 minuters inaktivitet. Det utökade läget kan leda till att batteriet behöver laddas oftare.