Använda Rulla automatiskt

Använd funktionen Rulla automatiskt om du vill bläddra automatiskt genom alla sidor med aktivitetsdata medan tiduret är igång.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > Appar.
  3. Välj en aktivitet.
    Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
  4. Välj Auto Scroll.
  5. Välj en visningshastighet.