Återställa alla standardinställningar

Obs!: Åtgärden tar bort all information du har angett samt aktivitetshistorik.

Du kan återställa alla enhetens inställningar till fabriksinställningarna.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Inställningar > System > Återställ > Ja.