Aktivera automatisk klättring

Du kan använda funktionen Automatisk klättring för att upptäcka höjdförändringar automatiskt. Du kan använda den under aktiviteter som klättring, vandring, löpning och cykling.

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Inställningar > Appar.
 3. Välj en aktivitet.
  Obs!: Den här funktionen är inte tillgänglig för alla aktiviteter.
 4. Välj Auto. klättring > Status > .
 5. Välj Löpskärm för att ta reda på vilken datasida som visas när du springer.
 6. Välj Klättringsskärm för att ta reda på vilken datasida som visas när du klättrar.
 7. Om det behövs väljer du Invertera färger för att kasta om färgerna på skärmen när du byter läge.
 8. Välj Vertikal fart för att ställa in stigningens takt över tid.
 9. Välj Lägesväxlare för att ange hur snabbt enheten ska byta läge.