Ustawienia aplikacji do śledzenia aktywności

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie każdej fabrycznie załadowanej aplikacji do śledzenia aktywności do własnych potrzeb treningowych. Można na przykład dostosować strony danych oraz włączyć alerty i funkcje treningowe.‍Nie wszystkie ustawienia są dostępne dla wszystkich typów aktywności.

Przytrzymaj UP, wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje, a następnie wybierz aktywność.

Ekrany danych

Pozwala dostosować dane wyświetlane na ekranie dla wybranej aktywności (Dostosowywanie ekranów danych). Dla niektórych aktywności można również wyświetlać lub ukrywać ekran danych mapy.

Alerty

Umożliwia ustawienie alertów treningu lub nawigacji dla danej aktywności.

Metronom

Odtwarza dźwięki z jednostajnym rytmem, co umożliwia poprawę kondycji przez trening w szybszym, wolniejszym lub bardziej jednostajnym rytmie (Korzystanie z metronomu).

Auto Lap

Umożliwia ustawienie opcji funkcji Auto Lap (Auto Lap).

Auto Pause

Ustawienie pozwala zatrzymać rejestrowanie danych w przypadku braku ruchu lub gdy prędkość spadnie poniżej określonego poziomu (Włączanie funkcji Auto Pause).

Autom. wspin.

Powoduje, że urządzenie automatycznie wykrywa zmiany w wysokości za pomocą wbudowanego wysokościomierza.

Autouruch.

Powoduje, że urządzenie automatycznie wykrywa zjazd na nartach za pomocą wbudowanego akcelerometru.

Prędkość 3D

Oblicza prędkość na podstawie zmian w wysokości i ruchu w poziomie (Prędkość 3D i dystans).

Dystans 3D

Oblicza przebyty dystans na podstawie zmian w wysokości i ruchu w poziomie.

Przycisk Lap

Umożliwia zarejestrowanie okrążenia lub odpoczynku podczas aktywności.

Autoprzewij.

Umożliwia automatyczne przełączanie ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest włączony (Korzystanie z funkcji autoprzewijania).

GPS

Ustawianie trybu anteny GPS (UltraTrac).

Rozmiar basenu

Ustawienie długości basenu dla pływania (Pływanie w basenie).

Wykr. ruchów

Aktywacja wykrywania ruchu na potrzeby pływania w basenie.

Oszczędzanie energii

Pozwala ustawić czas, po którym włącza się oszczędzanie energii dla aktywności (Ustawienia funkcji Czas do oszczędzania energii).

Kolor tła

Ustawianie koloru tła każdej aktywności na czarny lub biały.

Kolor akcentów

Umożliwia ustawienie koloru akcentu dla każdej aktywności, co ułatwia sprawdzenie, która aktywność jest aktywna.

Stan

Wyświetla i ukrywa aktywności na liście aplikacji.

Przenieś w górę

Dostosowuje pozycję aktywności na liście aplikacji.

Przenieś w dół

Dostosowuje pozycję aktywności na liście aplikacji.

Usuń

Usuwa aktywność.

UWAGA: Opcja ta pozwala usunąć aktywność z listy aplikacji oraz ze wszystkich ustawień wprowadzonych przez użytkownika. Przywrócenie wszystkich ustawień w urządzeniu do wartości fabrycznych umożliwia dodanie usuniętej aktywności z powrotem do listy (Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień).
Zmień nazwę

Ustaw nazwę aktywności.