Dodawanie punktu do aktywności

Mapę można dodać do pętli ekranów danych aktywności.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność do spersonalizowania.
 4. Wybierz kolejno Ekrany danych > Mapa.
 5. Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć mapę.
 6. Wybierz Orientacja.
 7. Wybierz opcję:
  • Aby północ była wyświetlana na górze ekranu, wybierz Północ u góry.

  • Aby bieżący kierunek podróży był wyświetlany na górze ekranu, wybierz Kierunek u góry.

 8. Wybierz Punkty użytkow., aby wyświetlić lub ukryć zapisane lokalizacje na mapie.
 9. Wybierz Autom. zoom, aby automatycznie wybrać opcjonalny poziom powiększenia mapy.

  W przypadku wybrania opcji Wyłączony operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.