Przywracanie wszystkich domyślnych ustawień

UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji wprowadzonych przez użytkownika oraz historii aktywności.

Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień urządzenia.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > System > Przywróć domyślne > Tak.