Korzystanie z funkcji autoprzewijania

Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie ekranów z danymi dotyczącymi aktywności, gdy stoper jest włączony.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
  3. Wybierz aktywność.
    UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
  4. Wybierz Autoprzewij..
  5. Wybierz prędkość wyświetlania.