Dostosowywanie ekranów danych

Można wyświetlać, ukrywać i zmieniać układ oraz zawartość ekranów danych dla każdej aktywności.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność do spersonalizowania.
 4. Wybierz Ekrany danych.
 5. Wybierz ekran danych, który chcesz dostosować.
 6. Wybierz opcję:
  • Wybierz Stan, aby włączyć lub wyłączyć ekran danych.

  • Wybierz Układ, aby dostosować liczbę pól danych na ekranie danych.

  • Wybierz pole, aby zmienić dane wyświetlane w tym polu.