Alerty

Możesz ustawić alerty dla każdej aktywności, co pomoże w trenowaniu oraz osiąganiu założonych celów, lepszym rozeznaniu w otoczeniu i nawigowaniu do celu. Niektóre alerty są dostępne tylko dla określonych aktywności. Istnieją trzy rodzaje alertów: alerty o zdarzeniach, alerty zakresowe i alerty cykliczne.

Alert o zdarzeniach

Alert o zdarzeniu jest wyświetlany jeden raz. Zdarzeniu jest przypisana określona wartość. Możesz na przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby wyświetlało alert po przekroczeniu określonej wysokości.

Alert zakresowy

Alert zakresowy uruchamia się za każdym razem, gdy w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika o każdym spadku tętna poniżej wartości 60 uderzeń na minutę (uderzenia/min) oraz o każdym jego skoku powyżej 210 uderzeń na minutę.

Alert cykliczny

Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.

Nazwa alertu

Typ alertu

Opis

Rytm

Zakres

Można podać minimalny i maksymalny rytm.

Kalorie

Zdarzenie, cykliczny

Można ustawić liczbę kalorii.

Własne

Cykliczny

Można wybrać istniejący komunikat lub utworzyć własny, a także wybrać typ alertu.

Dystans

Cykliczny

Można ustawić interwały odmierzane według dystansu.

Wysokość

Zakres

Można ustawić minimalną i maksymalną wysokość.

Tętno

Zakres

Można podać minimalne i maksymalne tętno lub określić zmiany stref. Patrz Informacje o strefach tętna i Obliczanie strefy tętna.

Tempo

Zakres

Można podać minimalne i maksymalne tempo.

Zasilanie

Zakres

Można ustawić alert informujący o wysokim lub niskim poziomie mocy.

Bieg/chód

Cykliczny

Można ustawić przerwy na chód w regularnych odstępach czasu.

Prędkość

Zakres

Można ustawić minimalną i maksymalną prędkość.

Czas

Zdarzenie, cykliczny

Można ustawić interwały odmierzane według czasu.