Obliczanie strefy tętna

Strefy

% maksymal-nego tętna

Obserwo-wany wysiłek fizyczny

Korzyści

1

50 – 60%

Spokojne, lekkie tempo, rytmiczny oddech

Trening dla początkujących poprawiający wydolność oddechową, zmniejsza obciążenie

2

60 – 70%

Wygodne tempo, trochę głębszy oddech, możliwe prowadzenie rozmów

Podstawowy trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową, dobre tempo do odrobienia formy

3

70 – 80%

Średnie tempo, trudniej prowadzić rozmowę

Zwiększona wydolność oddechowa, optymalny trening poprawiający wydolność sercowo-naczyniową

4

80 – 90%

Szybkie, trochę męczące tempo, szybki oddech

Zwiększona wydolność i próg beztlenowy, większa prędkość

5

90 – 100%

Bardzo szybkie tempo, nie do utrzymania przez dłuższy czas, ciężki oddech

Wydolność beztlenowa i mięśniowa, zwiększona moc