Ustawianie profilu użytkownika

Możesz zaktualizować dane dotyczące płci, roku urodzenia, wzrostu, wagi, strefy tętna i strefy mocy. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych związanych z treningiem.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika.
  3. Wybierz opcję.