Ustawianie stref mocy

Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Jeśli znasz wartość swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power), możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie obliczyć strefy mocy. Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu lub na koncie Garmin Connect.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika > Strefy mocy > Według:.
  3. Wybierz opcję:
    • Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.

    • Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako wartości procentowe wskaźnika FTP.

  4. Wybierz FTP i podaj wartość FTP.
  5. Wybierz strefę i podaj dla niej wartość.
  6. W razie potrzeby wybierz Minimum i podaj minimalną wartość mocy.