Włączanie funkcji automatycznej wspinaczki

Funkcja automatycznej wspinaczki automatycznie wykrywa zmiany w wysokości. Jest ona przydatna podczas takich aktywności, jak wspinaczka, piesze wędrówki, bieg czy jazda na rowerze.

 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność.
  UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 4. Wybierz kolejno Autom. wspin. > Stan > Włączony.
 5. Wybierz Ekran biegu, aby określić, który ekran danych ma pojawiać się podczas biegania.
 6. Wybierz Ekran wspinacz., aby określić, który ekran danych ma pojawiać się podczas wspinaczki.
 7. W razie potrzeby wybierz Odwróć kolory, aby odwrócić kolory przy zmianie trybów.
 8. Wybierz Pręd. pionowa, aby określić tempo zmiany wartości wzniosu w czasie.
 9. Wybierz Przełącz. trybów, aby ustawić szybkość zmiany trybów urządzenia.