Włączanie i wyłączanie przycisku okrążenia

Możesz włączyć ustawienie Przycisk Lap, aby zarejestrować okrążenie lub odpoczynek podczas aktywności za pomocą przycisku LAP. Możesz wyłączyć ustawienie Przycisk Lap, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu przycisku podczas aktywności.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
  3. Wybierz aktywność.
  4. Wybierz Przycisk Lap.

    Stan przycisku okrążenia zmieni się na Włączony lub Wyłączony w zależności od bieżącego ustawienia.