Włączanie funkcji Auto Pause

Funkcja Auto Pause umożliwia automatyczne wstrzymanie stopera w momencie zatrzymania. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na trasie aktywności znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne miejsca, w których trzeba się zatrzymać.

UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest zatrzymany lub wstrzymany.
 1. Przytrzymaj UP.
 2. Wybierz kolejno Ustawienia > Aplikacje.
 3. Wybierz aktywność.
  UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich aktywności.
 4. Wybierz Auto Pause.
 5. Wybierz opcję:
  • Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.

  • Wybierz Własne, aby automatycznie zatrzymać stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.