Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (Vaše trasa na mapě) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

 1. Vyberte možnost Mapa.
 2. Vyberte libovolné místo na mapě.
 3. Vyberte možnost:
  • Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

  • Volbou ikony Zvětšit nebo Zmenšit provedete přiblížení nebo oddálení.

  • Volbou ikony Změna zobrazení mapy přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.

  • Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu Vyhledat.

  • Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost Jet! (Zahájení trasy s použitím mapy).

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023