Zahájení trasy

  1. Vyberte možnost Kam vést? a vyhledejte polohu.
  2. Vyberte polohu.
  3. Vyberte možnost:
    • Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost Jet!.

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (Vaše trasa na mapě). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trase (Přidání pozice k trase).

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023