Asistenční funkce a upozornění pro jezdce

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro jezdce a rychlostní limity slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin® nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Jednotlivé typy upozornění můžete aktivovat nebo deaktivovat a dále u nich nastavit zvukový tón nebo zprávu. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Oblasti, kde se pohybují děti školního věku nebo v blízkosti škol

Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost a rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Snížení rychlostního limitu

Zařízení přehraje tón a zobrazí snížení rychlostního limitu, abyste se mohli připravit na snížení rychlosti jízdy.

Upozornění na překročení rychlosti

Pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici, zařízení zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu.

Železniční přejezd

Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se železničnímu přejezdu.

Zvířata přecházející vozovku

Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k blížícímu se místu, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčka

Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k zatáčce na silnici.

Hustý provoz

Zařízení přehraje tón a zobrazí vzdálenost k místu s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace (Příjem dopravních informací pomocí smartphonu).

Plánování přestávek

Zařízení přehraje tón a doporučí vám zastavit na odpočívadle, pokud jste jeli více než dvě hodiny bez zastavení.

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023