Zapnutí nebo vypnutí zařízení

  • Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka nebo připojením zařízení k napájení.
  • Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko.

    V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.

    TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
  • Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost Vypnout.

    Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023