Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

  1. Připojte se k síti Wi‑Fi® (Připojení k síti Wi‑Fi)(volitelné).
  2. Spárujte telefon Bluetooth® a soupravu headset (Párování s telefonem) (volitelné).
  3. Aktualizujte software a mapy zařízení (Aktualizace produktů).
  4. Vyhledejte signály GPS (Příjem signálů GPS).
  5. Namontujte zařízení a připojte je ke zdroji napájení (Instalace).
  6. Nastavte jas obrazovky (Nastavení jasu obrazovky).
  7. Navigujte do cíle (Zahájení trasy).
GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023