Připojení k síti Wi‑Fi

Při prvním zapnutí vás zařízení vyzve k připojení k síti Wi‑Fi® a registrování vašeho zařízení. K síti Wi‑Fi se rovněž můžete připojit z menu nastavení.

  1. Vyberte možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. V případě potřeby aktivujte pomocí možnosti Wi-Fi technologii Wi‑Fi.
  3. Vyberte možnost Vyhledat sítě.

    Zařízení zobrazí seznam sítí Wi‑Fi v blízkosti.

  4. Vyberte síť.
  5. Pokud to bude potřeba, zadejte heslo pro síť a vyberte možnost Hotovo.

Zařízení se připojí k síti a přidá si ji do seznamu uložených sítí. Zařízení se k uložené síti znovu připojí, kdykoli bude v dosahu.

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023