Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

Ukazatel síly signálu GPS

Stav signálu GPS. Přidržením si zobrazíte přesnost GPS a informace o vyhledaných satelitech (Zobrazení stavu signálu GPS).

Symbol Bluetooth

Stav technologie Bluetooth®. Výběrem zobrazíte možnost Nastavení Bluetooth (Nastavení funkce Bluetooth).

Stav signálu Wi-Fi

Síla signálu Wi-Fi. Vyberte, pokud chcete změnit nastavení Wi-Fi (Nastavení funkce Wi‑Fi).

Telefon

Připojeno pro volání handsfree. Výběrem uskutečníte hovor (Volání pomocí sady handsfree).

Denní doba

Aktuální čas. Po výběru můžete nastavit čas (Nastavení času).

Stav nabití baterie

Úroveň nabití baterie.

Stav připojení aplikace Tread

Stav připojení aplikace Tread® (Párování s telefonem).

Teplota

Teplota. Výběrem zobrazíte předpověď počasí (Zobrazení předpovědi počasí).

Čerpací stanice

Stav paliva. Výběrem zobrazíte informace o sledování paliva (Sledování paliva).

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023