Uzamčení a odemčení dotykového displeje

Zamknutím dotykového displeje lze zabránit nežádoucí interakci během jízdy. To může být užitečné při dešti nebo jiných povětrnostních podmínkách, které mohou dotykový displej ovlivňovat.

  • Dotykový displej zamknete stisknutím a přidržením tlačítka napájení, dokud se na displeji neobjeví nabídka, na které zvolíte možnost Uzamknout obrazovku.

    Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do úsporného režimu.

  • Displej odemknete stisknutím tlačítka napájení.
GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023