Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

  1. Zapněte zařízení.
  2. Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
  3. V případě potřeby vezměte přístroj do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Ikona Ukazatel síly signálu GPS na stavové liště udává sílu signálu. Když je síla signálu alespoň do poloviny, je zařízení připraveno k navigaci.

GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023