Používání tlačítek na displeji

Tlačítka na displeji umožňují procházet stránkami, menu a možnostmi menu v zařízení.

  • Volbou tlačítka Zpět na předchozí stránku se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
  • Podržením tlačítka Zpět na předchozí stránku se rychle vrátíte do hlavního menu.
  • Volbou tlačítka Posunout nahoru nebo Posunout dolů můžete procházet v seznamech nebo menu.
  • Podržením tlačítka Posunout nahoru nebo Posunout dolů umožníte rychlejší procházení.
  • Volbou tlačítka Menu zobrazíte kontextové menu možností pro aktuální obrazovku.
GUID-7E13E879-D2C7-4B0C-9E63-CD693B2E7042 v3
Říjen 2023