Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

 1. Håll ned MENU.
 2. Välj System > Nollställ.
 3. Välj ett alternativ:
  • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Återställ standardinst.

  • Om du vill ta bort alla aktiviteter från historiken väljer du Ta bort alla aktiviteter?.

  • Om du vill nollställa alla sammanlagda sträckor och tider väljer du Nollställa totaler.

  • Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja Rad data o. återst. inst..

   Obs!: Om du har konfigurerat en Garmin Pay™ plånbok raderas även plånboken från enheten. Om du har musik som lagrats på enheten raderar detta alternativ din lagrade musik.
Copyright © Garmin. Med ensamrätt.GUID-517186D0-FA8B-4C0D-85A2-F5FF1AB61BB7 v5