Podłączanie do megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego

Istnieje możliwość podłączenia radia VHF 215 do megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego (PA) (do nabycia osobno) w celu użycia mikrofonu lub zestawu głośnomówiącego do przekazywania powiadomień.

UWAGA: Modeli VHF 115 nie można podłączać do megafonu.

Niektóre modele VHF są wyposażone w funkcję syreny mgłowej, która jest częścią systemu nagłośnieniowego. Sygnał syreny mgłowej można nadawać za pomocą megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego. Aby korzystać z syreny mgłowej należy zamontować syrenę megafonu (urządzenie opcjonalne) na pokładzie lub na wieży łodzi.

  1. W razie potrzeby zamocuj megafon lub głośnik systemu nagłośnieniowego zgodnie z instrukcjami instalacji dołączonymi do tych urządzeń.
    UWAGA: W celu uniknięcia efektu sprzężenia zwrotnego megafon lub głośnik systemu nagłośnieniowego powinien zostać zainstalowany w odległości co najmniej 3 m (10 stóp) od urządzenia oraz odwrócony tyłem do mikrofonu lub słuchawki.
  2. Poprowadź lub przedłuż przewód od megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego do radia.
  3. Podłącz biały przewód z przewodu do przesyłu danych do przewodu dodatniego (+) megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego.
  4. Podłącz zielony przewód z przewodu do przesyłu danych do przewodu ujemnego (-) megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego.
  5. Zabezpiecz połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy lub izolacji termokurczliwej.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4