Podłączanie do głośnika zewnętrznego

Urządzenie VHF można podłączyć do zewnętrznego głośnika morskiego (do nabycia osobno) w celu wzmocnienia dźwięku w odległych miejscach na jednostce pływającej lub w celu komunikacji z innymi jednostkami pływającymi.

  1. W razie potrzeby zamocuj zewnętrzny głośnik morski zgodnie z dołączonymi do niego instrukcjami instalacji.
  2. Poprowadź lub przedłuż przewód od zewnętrznego głośnika do urządzenia VHF.
  3. Podłącz czerwony przewód z przewodu do przesyłu danych do przewodu dodatniego (+) zewnętrznego głośnika.
    UWAGA: Upewnij się, że jest to czerwony przewód z przewodu do przesyłu danych. W wiązce zasilania znajduje się czerwony przewód, który służy do podłączenia źródła zasilania.
  4. Podłącz czarny przewód z przewodu do przesyłu danych do ujemnego (-) przewodu głośnika zewnętrznego.
    UWAGA: Upewnij się, że jest to czarny przewód z przewodu do przesyłu danych. W wiązce zasilania znajduje się czarny przewód, który służy do połączenia z uziemieniem zasilania.
  5. Zabezpiecz połączenia za pomocą wodoodpornej taśmy lub izolacji termokurczliwej.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4