Uwagi dotyczące podłączania

Umiejscowienie złączy i portów różni się w zależności od modelu.


Złącza urządzenia z objaśnieniami

Element

Opis

Uwagi

Objaśnienie numer jeden

Podłączanie uziemienia

W razie potrzeby można podłączyć urządzenie do uziemienia wodnego (Dodatkowe uwagi dotyczące uziemienia).

Objaśnienie numer dwa

Czerwony przewód zasilający z bezpiecznikiem

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania 12 V DC (Podłączanie zasilania).

Objaśnienie numer trzy

Czarny przewód uziemienia zasilania

Objaśnienie numer cztery

Przewód GPS ze złączem BNC

Urządzenie można podłączyć do zewnętrznej anteny GPS (opcjonalnie) (Podłączanie zdalnej anteny GPS).

Objaśnienie numer pięć

Wiązka przewodów do przesyłu danych1

To urządzenie można połączyć z urządzeniem NMEA 0183 w celu udostępniania informacji (opcjonalnie) (Połączenia dla urządzenia NMEA 0183).

To urządzenie można połączyć z syreną megafonu (opcjonalnie w przypadku modeli VHF 215/VHF 215 AIS) (Podłączanie do megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego).

To urządzenie można podłączyć do zewnętrznego głośnika (opcjonalnie) (Podłączanie do głośnika zewnętrznego).

Objaśnienie numer sześć

Port anteny VHF

Urządzenie należy podłączyć do anteny VHF (do nabycia osobno) (Podłączanie anteny VHF).

Objaśnienie numer siedem

Dodatkowy port mikrofonu

Można podłączyć dodatkowy mikrofon (do nabycia osobno) lub przenieść istniejący mikrofon radia VHF 215/VHF 215 AIS (zestaw do przeniesienia mikrofonu należy nabyć osobno).

Opcja niedostępna w modelach radia VHF 115.

Objaśnienie numer osiem

Port NMEA 2000®

To urządzenie można połączyć z siecią NMEA 2000 w celu udostępniania informacji (opcjonalnie) (Połączenia NMEA 2000).

1 Obejmuje przewody NMEA® 0183 (fioletowy, szary, niebieski i brązowy) oraz przewody głośnika (czerwony i czarny). Modele VHF 215/VHF 215 AIS mają również białe i zielone przewody megafonu.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4