Połączenia dla urządzenia NMEA 0183

Ten schemat przedstawia dwukierunkowe połączenia zarówno do wysyłania, jak i odbierania danych. Można go także używać do komunikacji jednokierunkowej. Poniższa tabela przedstawia wiązki przewodów i przewody urządzenia NMEA® 0183.

Aby odbierać informacje z urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Objaśnienie numer jeden, Objaśnienie numer dwa, Objaśnienie numer trzy oraz Objaśnienie numer cztery podczas podłączania urządzenia Garmin®.

Aby przesyłać informacje do urządzenia NMEA 0183, zapoznaj się z elementami Objaśnienie numer jeden, Objaśnienie numer dwa, Objaśnienie numer pięć oraz Objaśnienie numer sześć podczas podłączania urządzenia Garmin.


Schemat przewodów z objaśnieniami

Element

Opis

Objaśnienie numer jeden

Źródło zasilania

Objaśnienie numer dwa

Przewód zasilający

Objaśnienie numer trzy

Urządzenie NMEA 0183

Objaśnienie numer cztery

Przewód NMEA 0183

Element

Funkcja przewodu Garmin

Kolor przewodu Garmin

Funkcja przewodu urządzenia NMEA 0183

Objaśnienie numer jeden

Zasilanie

Czerwony

Zasilanie

Objaśnienie numer dwa

Uziemienie zasilania

Czarny

Uziemienie zasilania

Objaśnienie numer trzy

Rx/A (wejście +)

Fioletowy

Tx/A (wyjście +)

Objaśnienie numer cztery

Rx/B (wejście -)

Szare

Tx/B (wyjście -)

Objaśnienie numer pięć

Tx/A (wyjście +)

Niebieski

Rx/A (wejście +)

Objaśnienie numer sześć

Tx/B (wyjście -)

Brązowy

Rx/B (wejście -)

W przypadku podłączania do megafonu patrz Podłączanie do megafonu lub głośnika systemu nagłośnieniowego.

W przypadku podłączania do zewnętrznego głośnika patrz Podłączanie do głośnika zewnętrznego). Przewody głośnikowe to czerwony i czarny przewód w wiązce przewodów do przesyłu danych Objaśnienie numer cztery. Czerwony przewód zasilający Objaśnienie numer jeden i czarny przewód uziemienia zasilania Objaśnienie numer dwa znajdują się w osobnej wiązce przewodów zasilania Objaśnienie numer dwa.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4