Podłączanie zdalnej anteny GPS

To urządzenie zawiera zewnętrzną antenę GPS. Jeśli w miejscu montażu sygnał GPS jest niewystarczająco silny, można zainstalować zdalną antenę GPS z żeńskim złączem BNC (do nabycia osobno) i podłączyć ją do urządzenia.

UWAGA: Po podłączeniu urządzenia do NMEA 2000® z anteną GPS można użyć tej anteny jako źródła sygnału GPS bez konieczności montażu zdalnej anteny GPS (Połączenia NMEA 2000).
  1. Aby w prawidłowy sposób zainstalować na łodzi zewnętrzną antenę GPS, należy postępować zgodnie z dołączonymi do niej instrukcjami.
  2. Poprowadź przewód anteny GPS do tylnej części urządzenia VHF 115/VHF 215/VHF 215 AIS z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych.
  3. Podłącz przewód anteny GPS do złącza BNC na wiązce przewodów urządzenia VHF 115/VHF 215/VHF 215 AIS.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4