Montaż urządzenia na uchwycie pałąkowym

UWAGA

W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.

Można użyć dołączonego wspornika, aby zamontować urządzenie na uchwycie pałąkowym na płaskiej powierzchni.

  1. Używając wspornika do montażu na uchwycie pałąkowym Objaśnienie numer jeden jako szablonu, oznacz otwory prowadzące.

    Montaż uchwytu pałąkowego z objaśnieniami
  2. Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) wywierć otwory prowadzące.
  3. Za pomocą dołączonych wkrętów Objaśnienie numer dwa przykręć wspornik do montażu na uchwycie pałąkowym do powierzchni montażowej.
  4. Z boku urządzenia zainstaluj pokrętła do montażu na uchwycie pałąkowym Objaśnienie numer trzy.
  5. Umieść urządzenie we wsporniku do montażu na uchwycie pałąkowym i dokręć pokrętła.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4