Montaż wieszaka na mikrofon

UWAGA

W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.

Wieszak na mikrofon można zamontować w dogodnym miejscu w pobliżu radia.

  1. Wybierz miejsce montażu w zasięgu przewodu mikrofonu.
  2. Używając wieszaka na mikrofon Objaśnienie numer jeden jako szablonu, oznacz otwory prowadzące.

    Montaż wieszaka na mikrofon z objaśnieniami
  3. Używając wiertła o średnicy 3 mm (1/8 cala), wywierć otwory montażowe.
  4. Przymocuj wieszak na mikrofon do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych wkrętów Objaśnienie numer dwa.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-4E35EBDF-6BB0-4B04-89C5-4642E8D77431 v4