Instellingen van activiteiten en apps

Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten-app naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevenspagina's aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten.

Houd MENU ingedrukt, selecteer Activiteiten en apps. Selecteer vervolgens een activiteit en de activiteitinstellingen.

3D-afstand

Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond.

3D-snelheid

Berekent uw snelheid via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond (3D-snelheid en -afstand).

Accentkleur

Hiermee stelt u de accentkleur van elke activiteit in, waaraan u kunt zien welke activiteit actief is.

Voeg activiteit toe

Hiermee kunt u een multisportactiviteit aanpassen.

Waar​schu​wingen

Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen.

Automatisch klimmen

Hiermee kan de watch hoogteverschillen automatisch detecteren met de ingebouwde hoogtemeter.

Auto Lap

Hiermee kunt u de opties voor de Auto Lap® functie (Auto Lap) instellen.

Auto Pause

Hiermee kan de watch zo worden ingesteld dat de gegevensopslag wordt gestopt zodra u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt (Auto Pause inschakelen).

Auto Rust

Hiermee kan de watch automatisch detecteren wanneer u rust tijdens een zwembadsessie en een rustinterval maken (Automatische ruststand en handmatige ruststand).

Automatische afdaling

Hiermee kan de watch ski-afdalingen automatisch detecteren met de ingebouwde versnellingsmeter.

Auto Scroll

Hiermee kunt u alle schermen met activiteitgegevens doorlopen terwijl de timer loopt (Auto Scroll gebruiken).

Automatische set

Hiermee stelt u in dat de watch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit automatisch start en stopt.

Achtergrond​kleur

Hiermee stelt u de achtergrondkleur van elke activiteit in op zwart of wit.

Grote cijfers

Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de hole-weergave tijdens het golfen.

ClimbPro

Geeft stijgingsplanning en monitoringschermen weer tijdens het navigeren.

Clubmelding

Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke club u hebt gebruikt tijdens het golfen.

Aftellen starten

Hiermee wordt een afteltimer ingeschakeld voor zwemintervallen in het zwembad.

Gegevens​schermen

Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit (Gegevensschermen aanpassen).

Driver-afstand

Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive bij het golfen.

Wijzig routes

Hiermee kunt u de moeilijkheidsgraad en de status van de route tijdens een rotsklimactiviteit bewerken.

Wijzig gewicht

Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.

Golfafstand

Hiermee kunt u de gebruikte meeteenheden instellen tijdens het golfen.

GPS

Hiermee kan de modus voor de GPS-antenne worden ingesteld (De GPS-instelling wijzigen).

Graderings​systeem

Hiermee stelt u het graderingssysteem in voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de route voor rotsklimactiviteiten.

Handicapscore

Hiermee schakelt u handicapscores in tijdens het golfen. Met de optie Exact Handicap kunt u het aantal slagen instellen dat wordt afgetrokken van uw totale score. Met de optie Index/Slope kunt u uw handicap en de hellingsgraad van de baan invoeren, zodat de watch uw handicap voor de baan kan berekenen. Wanneer u de scoringsoptie voor handicaps inschakelt, kunt u de waarde voor uw handicap aanpassen.

Baannummer

Hiermee stelt u uw baannummer in voor hardlopen op de baan.

Ronde-toets

Hiermee kunt u een ronde of rustpauze vastleggen tijdens de activiteit.

Vergrendel knoppen

Hiermee vergrendelt u de knoppen tijdens multisportactiviteiten om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt.

Kaart

Hiermee stelt u de weergavevoorkeuren in voor het kaartgegevensscherm voor de activiteit (Instellingen van activiteitkaart).

Metronoom

De metronoomfunctie laat met een regelmatig ritme tonen horen die u helpen uw prestaties te verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of meer consistente cadans (De metronoom gebruiken).

Modus volgen

Hiermee schakelt u het automatisch volgen van de stijg- of afdalingsmodus in of uit voor off-piste skiën en snowboarden.

Obstakels registreren

Hiermee kan de watch obstakellocaties van uw eerste cyclus in de koers opslaan. Op herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardloopintervallen (Een activiteit voor obstakelracen vastleggen).

PlaysLike

Hiermee schakelt u de afstandsfunctie "speelt als" in tijdens het spelen van golf, waarbij rekening wordt gehouden met hoogteveranderingen op de baan door de aangepaste afstand tot de green weer te geven (PlaysLike-afstand bekijken).

Grootte van bad

Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.

Vermogen middelen

Bepaalt of de watch nulwaarden voor vermogensgegevens meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet bewegen.

Energiemodus

Hiermee stelt u de standaard energiemodus voor de activiteit in.

Time-out spaarstand

Hiermee stelt u de time-outopties van de spaarstand voor de activiteit in (Time-outinstellingen voor de spaarstand).

Neem activiteit op

Hiermee kunt u het vastleggen van FIT-bestanden voor golfactiviteiten inschakelen. FIT-bestanden worden gebruikt om fitnessinformatie vast te leggen die is afgestemd op Garmin Connect™.

Meet VO2 max.

Hiermee kunt u uw VO2 max. meten voor trail run- en ultra run-activiteiten.

Wijzig naam

Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.

Herhaal

Hiermee schakelt u de optie Herhaal voor multisportactiviteiten in. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten die meerdere overgangen bevatten, zoals een zwemloop.

Standaard​instellingen

Hiermee kunt u de activiteitinstellingen opnieuw definiëren.

Routegegevens

Hiermee kunt u het bijhouden van routestatistieken voor binnenklimactiviteiten inschakelen.

Routebepaling

Hiermee kunt u de voorkeuren voor het berekenen van routes voor de activiteit instellen (Route-instellingen).

Score

Hiermee schakelt u het automatisch bijhouden van de scores bij het begin van een ronde golf in of uit. De optie Vraag altijd vraagt u of de score moet worden bijgehouden als u een ronde start.

Score​methode

Hiermee stelt u de scoremethode in voor het afspelen van strokeplay of Stableford-scoring tijdens het golfen.

Zelfbeoordeling

Hiermee bepaalt u hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert (Zelfbeoordeling inschakelen).

Segment​waarschuwingen

Hiermee schakelt u aanwijzingen in die u waarschuwen als u segmenten nadert.

Statistieken

Hiermee schakelt u het bijhouden van statistieken tijdens het golfen in.

Slagdetectie

Hiermee wordt de slagdetectie ingeschakeld voor het zwemmen in een zwembad.

Zwemloop Auto Sport Wijzigen

Hiermee kunt u automatisch overschakelen tussen het zwem- en hardlooponderdeel van een zwemloopmultisportactiviteit.

Toernooimodus

Schakelt functies uit die niet mogen worden gebruikt tijdens officiële toernooien.

Overgangen

Hiermee schakelt u overgangen in voor multisportactiviteiten.

Trilsignalen

Hiermee worden meldingen ingeschakeld die u waarschuwen om in of uit te ademen tijdens activiteiten voor ademhaling.

Workoutvideo's

Hiermee kunt u workouts met animatie en instructies gebruiken voor een kracht-, cardio-, yoga- of Pilates-activiteit. Animaties zijn beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde workouts en workouts die zijn gedownload via Garmin Connect.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8