Instellingen van activiteitkaart

U kunt voor elke activiteit de weergave van het kaartgegevensscherm aanpassen.

Houd MENU ingedrukt, selecteer Activiteiten en apps. Selecteer vervolgens een activiteit, de activiteitinstellingen en selecteer Kaart.

Configureer kaarten

Hiermee worden gegevens uit geïnstalleerde kaartproducten weergegeven of verborgen.

Kaartthema

Stelt de kaart zo in dat de weergegeven gegevens zijn geoptimaliseerd voor uw activiteittype. De optie Systeem gebruikt de voorkeuren uit de systeemkaartinstellingen (Kaartthema's).

Gebruik syst.inst.

Hiermee stelt u in dat de voorkeuren uit de systeemkaartinstellingen worden gebruikt (Kaartinstellingen).

Oriëntatie

Hiermee stelt u de oriëntatie van de kaart in. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Koers boven om uw huidige richting boven aan de pagina weer te geven.

Gebruikers​locaties

Hiermee worden opgeslagen locaties op de kaart weergegeven of verborgen.

Automatisch zoomen

Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Zet vast op weg

Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Spoorlog

Hiermee wordt het spoorlog, of het traject dat u hebt afgelegd, in de vorm van een gekleurde lijn op de kaart weergegeven of verborgen.

Spoorkleur

Hiermee wijzigt u de spoorlogkleur.

Detail

Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Maritiem

Hiermee stelt u de kaart in om gegevens in de waterkaartmodus weer te geven (Instellingen waterkaart).

Segmenten tekenen

Hiermee worden segmenten als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven of verborgen.

Contouren tekenen

Hiermee worden contourlijnen op de kaart weergegeven of verborgen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8