Kaartinstellingen

U kunt de weergave van de kaart in de kaart-app en op gegevensschermen aanpassen.

OPMERKING: Indien nodig kunt u de kaartinstellingen voor specifieke activiteiten aanpassen in plaats van de systeeminstellingen te gebruiken (Instellingen van activiteitkaart).

Houd MENU ingedrukt en selecteer Kaart.

Kaartthema

Hiermee stelt u de kaart zodanig in dat gegevens worden weergegeven die zijn geoptimaliseerd voor uw activiteittype (Kaartthema's).

Oriëntatie

Hiermee stelt u de oriëntatie van de kaart in. Selecteer Noord boven om het noorden boven aan de pagina weer te geven. Selecteer Koers boven om uw huidige richting boven aan de pagina weer te geven.

Gebruikers​locaties

Hiermee worden opgeslagen locaties op de kaart weergegeven of verborgen.

Automatisch zoomen

Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Zet vast op weg

Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Spoorlog

Hiermee wordt het spoorlog, of het traject dat u hebt afgelegd, in de vorm van een gekleurde lijn op de kaart weergegeven of verborgen.

Spoorkleur

Hiermee wijzigt u de spoorlogkleur.

Detail

Hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. Door het weergeven van meer details is het mogelijk dat de kaart langzamer opnieuw wordt getekend.

Maritiem

Hiermee stelt u de kaart in om gegevens in de waterkaartmodus weer te geven (Instellingen waterkaart).

Segmenten tekenen

Hiermee worden segmenten als een gekleurde lijn op de kaart weergegeven of verborgen.

Contouren tekenen

Hiermee worden contourlijnen op de kaart weergegeven of verborgen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8