Route-instellingen

U kunt de route-instellingen wijzigen om de routeberekening voor elke activiteit aan te passen.

OPMERKING: Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle activiteittypen.

Houd MENU ingedrukt en selecteer Activiteiten en apps. Selecteer vervolgens een activiteit, de activiteitinstellingen en selecteer Routebepaling.

Activiteit

Stelt een activiteit voor routebepaling in. De watch berekent routes die zijn geoptimaliseerd voor het huidige type activiteit.

Trendline™ pop. routing.

Berekent routes op basis van de populairste hardloopsessies en ritten van Garmin Connect™.

Koersen

Hiermee stelt u in hoe u met de watch koersen volgt. Gebruik de optie Volg koers om zonder herberekening een koers precies zo te volgen als deze wordt weergegeven. Met de optie Kaart gebruiken kunt u aan de hand van kaarten een koers volgen en de route opnieuw berekenen als u hiervan bent afgeweken.

Berekeningswijze

Hiermee stelt u de berekeningswijze in op het minimaliseren van tijd, afstand of stijging in routes.

Te vermijden

Hiermee stelt u in welke typen wegen of transportmiddelen in routes moeten worden vermeden.

Type

Hiermee stelt u het gedrag van de wijzer in die wordt weergegeven tijdens directe routebepaling.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8