Gegevensschermen aanpassen

U kunt voor elke activiteit de lay-out en inhoud van gegevensschermen weergeven, verbergen of wijzigen.

 1. Houd MENU ingedrukt.
 2. Selecteer Activiteiten en apps.
 3. Selecteer de activiteit om deze aan te passen.
 4. Selecteer de activiteitinstellingen.
 5. Selecteer Gegevens​schermen.
 6. Selecteer een gegevensscherm dat u wilt aanpassen.
 7. Selecteer een optie:
  • Selecteer Indeling om het aantal gegevensvelden in het gegevensscherm te wijzigen.

  • Selecteer Gege​vens​velden en selecteer een gegevensveld om het type gegevens in het veld te wijzigen.

   TIP: Voor een lijst met alle beschikbare gegevensvelden gaat u naar Gegevensvelden. Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteittypen.
  • Selecteer Sorteer om de locatie van het gegevensscherm in de lijst te wijzigen.

  • Selecteer Verwijder om het gegevensscherm uit de lijst te verwijderen.

 8. Selecteer indien nodig Voeg nieuw toe om een gegevensscherm aan de lijst toe te voegen.

  U kunt een aangepast gegevensscherm toevoegen of een van de vooraf gedefinieerde gegevensschermen selecteren.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8