Gegevensvelden

OPMERKING: Niet alle gegevensvelden zijn beschikbaar voor alle activiteittypen. Voor sommige gegevensvelden hebt u ANT‍+® of Bluetooth® accessoires nodig om de gegevens weer te geven.
% functioneel drempelverm.

Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).

% hartslagreserve

Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).

%HSR laatste ronde

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de laatste voltooide ronde.

10s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.

24-uur maximum

De maximumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

24-uur minimum

De minimumtemperatuur gemeten in de afgelopen 24 uur met een compatibele temperatuursensor.

30s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.

3s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.

Achter

De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Ademhalings​ritme

Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).

Aeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.

Afstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Afstand per slag

Roeisporten. De afstand die u per slag hebt afgelegd.

Afstand tot volgende

De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Anaeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.

Arbeid

De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.

Balans

De huidige vermogensbalans links/rechts.

Balans 10s

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans 30s

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans 3s

Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans GCT-meter

Een gekleurde meter die tijdens hardlopen de balans links/rechts van de grondcontacttijd aangeeft.

Balans grond​contacttijd

De links/rechts-balans van uw grondcontacttijd tijdens het hardlopen.

Banen

Het aantal volledige banen dat gedurende de huidige activiteit is afgelegd.

Barometerdruk

De huidige gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Batterij​percentage

Het percentage resterende batterijstroom.

Batterijuren

Het aantal resterende uren voordat de batterij leeg is.

Batterij versnelling

De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.

Behouden snelheid

De snelheid waarmee u een bestemming langs uw route nadert. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Bestemmings​locatie

De positie van uw eindbestemming.

Bestemmings​waypoint

Het laatste punt op de route naar de bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Cadans

Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Uw toestel moet zijn aangesloten op een cadans-accessoire om deze gegevens weer te geven.

Cadans

Hardlopen. Het aantal stappen per minuut (rechts en links).

Cadans laatste ronde

Fietsen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Cadans laatste ronde

Hardlopen. De gemiddelde cadans van de laatste voltooide ronde.

Calorieën

De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

COG

De werkelijke reisrichting, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Daling laatste ronde

De verticale afstand van de daling van de laatste voltooide ronde.

Daling ronde

De verticale afstand van de daling voor de huidige ronde.

Di2 batterij

De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.

eBike batterij

De resterende batterijspanning van een eBike.

eBike-bereik

De geschatte resterende afstand waarvoor de eBike ondersteuning kan bieden.

Efficiëntie draaimoment

Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.

ETA

Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA bij volgende

Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETE

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de eindbestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Flow

De meting van hoe consistent u de snelheid en soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.

Gem. balans grondcontacttijd

De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige sessie.

Gem. bewogen snelheid

De gemiddelde snelheid wanneer u zich verplaatst voor de huidige activiteit.

Gem. grondsnelheid

De gemiddelde snelheid waarmee u zich tijdens de huidige activiteit voortbeweegt, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Gem. nautische grondsnelh

De gemiddelde snelheid waarmee u zich tijdens de huidige activiteit voortbeweegt in knopen, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Gem. ped-midden-offset

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.

Gem. tempo 500 meter

Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige activiteit.

Gem. vermfase links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem. vermfase rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Gemiddeld % hartslagreserve

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.

Gemiddelde afstand per slag

Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde afstand per slag

Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde balans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.

Gemiddelde cadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gemiddelde cadans

Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gemiddelde daling

De gemiddelde verticale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Gemiddelde grondcontacttijd

Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag %max.

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde rondetijd

De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Gemiddelde slagsnelheid

Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige activiteit.

Gemiddelde snelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.

Gemiddelde staplengte

De gemiddelde staplengte voor de huidige sessie.

Gemiddelde stijging

De gemiddelde verticale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Gemiddelde Swolf

De gemiddelde swolf-score voor de huidige activiteit. De swolf-score is de som van de tijd voor één baan en het aantal slagen voor die baan (Zwemtermen). Bij zwemmen in open water wordt de swolfscore berekend over 25 meter.

Gemiddelde totale snelheid

De totale gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit, op basis van de snelheid wanneer u zich verplaatst en stilstand.

Gemiddelde verticale ratio

De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige sessie.

Gemiddeld tempo

Het gemiddelde tempo van de huidige activiteit.

Gemiddeld vermogen

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Gem nautische snelheid

De gemiddelde snelheid in knopen voor de huidige activiteit.

Gem piekverm-fase links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem piekverm-fase rechts

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Gem slagen per baan

Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige activiteit.

Gem verticale oscill

De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige activiteit.

Geschatte totale afstand

De geschatte afstand vanaf de start naar de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Glijhoek

De hoek van de horizontale afgelegde afstand in verhouding tot de wijziging in verticale afstand.

Glijhoek tot bestemming

De glijhoek die nodig is om van uw huidige positie af te dalen naar de hoogte van uw bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

GPS

De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

GPS-hoogte

De hoogte van uw huidige locatie op basis van GPS.

GPS-koers

De richting waar u naartoe gaat op basis van GPS.

Gradiënt

De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Grit

De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige activiteit op basis van hoogte, helling en snelle richtingsveranderingen.

Grondcontacttijd

De hoeveelheid tijd voor iedere stap tijdens het hardlopen waarbij er contact is met de grond, gemeten in milliseconden. Grondcontacttijd wordt niet berekend als u wandelt.

Grondcontacttijd-meter

Een gekleurde meter die de hoeveelheid tijd aangeeft waarop bij iedere stap tijdens het hardlopen contact met de grond is, gemeten in milliseconden.

Grondsnelheid laatste ronde

De gemiddelde snelheid tijdens de laatst voltooide ronde, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Grondsnelh rnd

De gemiddelde snelheid tijdens de huidige ronde, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

HART​SLAG

Uw aantal hartslagen per minuut. Voor deze fysiologische metingen moet uw toestel beschikken over hartslagmeting aan de pols of zijn verbonden met een compatibele hartslagmeter.

Hartslag %max

Het percentage van maximale hartslag.

Hartslagmeter

Een gekleurde meter die uw huidige hartslagzone weergeeft.

Hartslagzone

Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Herhaal

De timer voor het laatste interval plus de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).

Herhal.

Het aantal herhalingen in een workoutset tijdens een krachttraining.

Hoogte

De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Intensity Factor

De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.

Intervalafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor het huidige interval.

Intervalbanen

Het aantal volledige banen dat tijdens het huidige interval is afgelegd.

Interval gem. hartslag

De gemiddelde hartslag voor het huidige zweminterval.

Interval gem %max.

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.

Interval maximum %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.

Interval maximum %max.

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor het huidige zweminterval.

Interval maximum hartslag

De maximale hartslag voor het huidige zweminterval.

Interval slagen/baan

Het gemiddelde aantal slagen per baan van het zwembad gedurende de huidige interval.

Interval slagsnelheid

Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens het huidige interval.

Intervaltempo

Het gemiddelde tempo van het huidige interval.

Intervaltijd

De stopwatchtijd voor het huidige interval.

Int gemiddeld %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor het huidige zweminterval.

Koers

De richting van uw beginlocatie naar een bestemming. De koers kan worden weergegeven als een geplande of ingestelde route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Kompaskoers

De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

KOMPASMETER

De richting waar u naartoe gaat op basis van het kompas.

Laatste baan Swolf

De swolf-score voor de laatste voltooide baan.

Laatste rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste ronde afst per slag

Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de laatst voltooide ronde.

Laatste ronde afst per slag

Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de laatst voltooide ronde.

Laatste ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

Laatste ronde hartslag %max

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de laatste voltooide ronde.

Laatste ronde slagen

Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de laatst voltooide ronde.

Laatste ronde slagen

Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de laatst voltooide ronde.

Laatste ronde slagsnelheid

Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatst voltooide ronde.

Laatste ronde slagsnelheid

Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatst voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste ronde Swolf

De swolf-score voor de laatst voltooide ronde.

Laatste rondetempo

Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd

De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Last

De trainingsbelasting voor de huidige activiteit. De trainingsbelasting is het overtollig zuurstofverbruik na inspanning (EPOC), dat aangeeft hoe inspannend uw workout was.

Lengte/Breedte

De huidige positie in lengte- en breedtegraad ongeacht de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Locatie

De huidige positie met de geselecteerde instelling voor de positieweergave.

Max. grondsnelh

De maximale snelheid tijdens de huidige activiteit, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Max. hoogte

Het hoogst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Max. nautische grondsnelh

De maximale snelheid tijdens de huidige activiteit in knopen, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Max. verm. laatste ronde

Het hoogste uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.

Maximum daling

De maximale daalsnelheid in meter per minuut of voeten per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Maximum nauti​sche snelheid

De maximumsnelheid in knopen voor de huidige activiteit.

Maximum ronde vermogen

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Maximum​snelheid

De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.

Maximum stijging

De maximale stijgsnelheid in voet per minuut of meter per minuut sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Maximum vermogen

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Meet totale stijging/daling

De totale stijgingen en dalingen tijdens de activiteit of sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Meter verticale oscillatie

Een gekleurde meter die de hoeveelheid verticale afzet tijdens het hardlopen aangeeft.

Min. hoogte

Het laagst bereikte punt sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Multisporttijd

De totale tijd voor alle sporten tijdens een multisportactiviteit, inclusief overgangen.

Nautische afstand

De afstand afgelegd in nautische meters of nautische voeten.

Nautische grondsnelh

De werkelijke snelheid tijdens de huidige activiteit in knopen, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Nautische snelheid

De huidige snelheid in knopen.

Norm. Power ltste rnde

Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.

Normalized Power

De Normalized Power™ voor de huidige activiteit.

Normalized Power ronde

Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.

PacePro meter

Hardlopen. Uw huidige tussentijdse tempo en uw tussentijds doeltempo.

Pedaalmidden-offset

Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.

Pedaalsoepelheid

De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.

Peiling

De richting vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Piekvermogensfase links

De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Piekvermogensfase rechts

De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Plaatselijke luchtdruk

De niet-gekalibreerde omgevingsluchtdruk.

Prestatieconditie

De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.

Resterende afstand

De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Resterende split afstand

Hardlopen. De resterende afstand voor de huidige tussentijd.

Richting

De richting waarin u zich verplaatst.

Rnd ped-midden-offset

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.

Rnd piekverm-fase links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Rnd piekverm-fase rechts

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Ronde % hartslagreserve

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.

Rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Ronde afstand per slag

Zwemmen. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige ronde.

Ronde afstand per slag

Roeisporten. De gemiddelde afstand die u per slag hebt afgelegd tijdens de huidige ronde.

Rondebalans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.

Ronde balans grondcontacttijd

De gemiddelde grondcontacttijd-balans voor de huidige ronde.

Rondecadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Rondecadans

Hardlopen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Ronde flow

De totale flowscore voor de huidige ronde.

Ronde grit

De totale gritscore voor de huidige ronde.

Ronde-grondcontacttijd

Gemiddelde grondcontacttijd voor de huidige ronde.

Ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

Ronde hartslag %max.

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

Ronden

Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Ronde slagen

Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de huidige ronde.

Ronde slagen

Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de huidige ronde.

Ronde slagsnelheid

Zwemmen. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige ronde.

Ronde slagsnelheid

Roeisporten. Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de huidige ronde.

Rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Ronde staplengte

De gemiddelde staplengte voor de huidige ronde.

Ronde Swolf

De swolf-score voor de huidige ronde.

Rondetempo

Het gemiddelde tempo van de huidige ronde.

Rondetijd

De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Ronde verm.fase links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Ronde vermfase rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Ronde verticale oscillatie

De gemiddelde verticale oscillatie voor de huidige ronde.

Ronde verticale ratio

De gemiddelde verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte voor de huidige ronde.

Rusttijd

De timer voor de huidige rustpauze (zwemmen in zwembad).

Set timer

De hoeveelheid tijd die in de huidige workoutset wordt doorgebracht tijdens een krachttraining.

Slagen

Zwemmen. Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.

Slagen

Roeisporten. Het totale aantal slagen voor de huidige activiteit.

Slagen laatste baan

Het totale aantal slagen voor de laatste voltooide baan.

Slagsnelheid

Zwemmen. Het aantal slagen per minuut (spm).

Slagsnelheid

Roeisporten. Het aantal slagen per minuut (spm).

Slagsnelheid laatste baan

Het gemiddelde aantal slagen per minuut (spm) tijdens de laatste voltooide baan.

Slagtype interval

Het huidige slagtype voor het interval.

Slagtype laatste baan

Het slagtype dat is gebruikt tijdens de laatste voltooide baan.

SNELHEID

De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelh over grond

De werkelijke snelheid waarmee u reist, ongeacht de gevolgde koers en tijdelijke koersvariaties.

Spier O2 verzadiging %

Het geschatte percentage verzadiging spierzuurstof voor de huidige activiteit.

Split afstand

Hardlopen. De totale afstand voor de huidige tussentijd.

Split doeltempo

Hardlopen. Het doeltempo voor de huidige tussentijd.

Split tempo

Hardlopen. Het tempo voor de huidige tussentijd.

Staplengte

De afstand tussen de plekken waar u uw ene voet en uw andere voet neerzet, gemeten in meters.

Stappen

Het aantal gezette stappen tijdens de huidige activiteit.

Stijging laatste ronde

De verticale afstand van de stijging van de laatste voltooide ronde.

Stijging ronde

De verticale afstand van de stijging van de huidige ronde.

Stress

Uw huidige stressniveau.

Swolf van interval

De gemiddelde swolf-score voor het huidige interval.

Temperatuur

De omgevingstemperatuur tijdens de activiteit. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor. U kunt een tempe™ sensor koppelen met uw toestel voor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens.

Tempo

Het huidige tempo.

Tempo 500 meter

Het huidige roeitempo per 500 meter.

Tempo 500 meter ronde

Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de huidige ronde.

Tempo 500 m laatste ronde

Het gemiddelde roeitempo per 500 meter voor de laatste ronde.

Tempo laatste baan

Het gemiddelde tempo van de laatste voltooide volledige baan.

Tijd

De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd bewogen

De totale tijd die u hebt bewogen voor de huidige activiteit.

Tijd gestopt

De totale tijd die u hebt stilgestaan voor de huidige activiteit.

Tijd in zone

De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.

Tijd staand

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd staand - ronde

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Tijdstip (seconden)

De tijd van de dag inclusief seconden.

Tijd tot volgende

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd zittend

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd zittend - ronde

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Timer

De huidige tijd van de afteltimer.

Totaal hemoglobine

De totale geschatte hemoglobineconcentratie in de spier.

Totaal voor/achter

Hardlopen. De totale tijd voor of achter het doeltempo.

Totale daling

De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Totale stijging

De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Trainingseffect​meter

De impact van de huidige activiteit op uw aerobe en anaerobe fitnessniveaus.

Training Stress Score

De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.

Uit koers

De afstand naar links of rechts die u van uw oorspronkelijke koers bent afgeweken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verdiepingen omhoog

Het totale aantal trappen dat u die dag hebt geklommen.

Verdiepingen omlaag

Het totale aantal trappen dat u die dag bent afgegaan.

Verdiepingen per minuut

Het aantal trappen dat u per minuut hebt geklommen.

Vermogen

Fietsen. Het huidige uitgangsvermogen in watt.

Vermogen

Skiën. Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Vermogen laatste ronde

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.

Vermogen per gewicht

Het huidige vermogen gemeten in watt per kilogram.

Vermogen ronde

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Vermogensfase links

De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Vermogensfase rechts

De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

VERMOGENSMETER

Een gekleurde meter die uw huidige vermogenszone weergeeft.

Vermogenszone

Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.

Versnellingen

De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.

Versnellings​combo

De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.

Versnellingsratio

Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.

Verstreken tijd

De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Vert. afstand tot best.

De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Verticale oscillatie

De op-en-neerbeweging tijdens het hardlopen. De verticale beweging van uw bovenlichaam, gemeten in centimeters voor iedere stap.

Verticale ratio

De verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte.

Verticale ratio-meter

Een gekleurde meter die de verhouding tussen verticale oscillatie en staplengte aangeeft.

Verticale snelheid

De stijg- of daalsnelheid over tijd.

Verticale snelh tot bestemming

De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Volgende split afstand

Hardlopen. De totale afstand voor de volgende tussentijd.

Volgend split doeltempo

Hardlopen. Het doeltempo voor de volgende tussentijd.

Volgend waypoint

Het volgende punt op de route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Voor

De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Widgetweergaven

Hardlopen. Een gekleurde meter die uw huidige cadansbereik aangeeft.

Zon onder

Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op

Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zwemtijd

De zwemtijd voor de huidige activiteit, exclusief de rusttijd.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8