Een activiteit voor obstakelracen vastleggen

Wanneer u deelneemt aan een obstakelbaanrace, kunt u de activiteit Obstakelracen gebruiken om uw tijd voor elk obstakel en de tijd tussen obstakels vast te leggen.

  1. Druk op de watch face op START.
  2. Selecteer Obstakelracen.
  3. Druk op START om de activiteitentimer te starten.
  4. Druk op LAP om handmatig het begin en einde van elk obstakel te markeren.
    OPMERKING: U kunt de instelling Obstakels registreren configureren om obstakellocaties van uw eerste cyclus van de koers op te slaan. In herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardloopintervallen.
  5. Nadat u uw activiteit hebt voltooid, drukt u op STOP en selecteert u Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8