Auto Scroll gebruiken

Met deze functie voor automatisch bladeren doorloopt u automatisch alle schermen met activiteitgegevens terwijl de timer loopt.

  1. Houd MENU ingedrukt.
  2. Selecteer Activiteiten en apps.
  3. Selecteer een activiteit.
    OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle activiteiten.
  4. Selecteer de activiteitinstellingen.
  5. Selecteer Auto Scroll.
  6. Selecteer een weergavesnelheid.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-9EEF6661-8BC6-4D39-ABC0-A4248960DACD v8